Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
Estás en: Inicio > Procedementos e servizos > Listaxe de procedementos

Listaxe de procedementos

Prazo de presentación de solicitudes: 05/07/2016 - 15/07/2016

ED517J Inscrición para as probas libres de módulos profesionais de ciclos formativos de formación profesional ao abeiro da Lei orgánica 1/1990.

Descarga solicitude
Descargar solicitude: entre para descargar un formulario de solicitude que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de Galicia.
Prazo de presentación de solicitudes: 28/05/2016 - 30/11/2016

VI408I Subvencións do programa de infravivenda no ámbito da área de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago.

Iniciar presentación electrónica na sede
Iniciar presentación electrónica na sede: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.
Prazo de presentación de solicitudes: 26/05/2016 - 25/06/2016

PR809A Bolsas de formación de persoas expertas en cooperación internacional para o desenvolvemento.

Descarga solicitude
Descargar solicitude: entre para descargar un formulario de solicitude que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de Galicia.
Iniciar presentación electrónica na sede
Iniciar presentación electrónica na sede: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.
Prazo de presentación de solicitudes: 25/05/2016 - 23/06/2016

ED702B Obtención da avaliación previa á contratación de profesorado polas universidades do Sistema universitario de Galicia.

Cumprimentación previa
Vostede está a piques de abandonar a sede electrónica da Xunta de Galicia. Poderá cumprimentar electrónicamente o procedemento na nova ventá que se abrirá ao pulsar o botón Continuar.
Cumprimentación previa para entrega no rexistro presencial: entre para cubrir os datos dun formulario que poderá cumprimentar e enviar de forma electrónica. Ao finalizar este proceso obterá a documentación que, posteriormente, deberá entregar, presencialmente, en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de Galicia. Lembre que a data de presentación que terá en conta a Administración será a do selo de entrada no rexistro presencial.
Iniciar presentación electrónica na sede
Iniciar presentación electrónica na sede: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.
Prazo de presentación de solicitudes: 24/05/2016 - 23/06/2016

BS403C Axudas para a posta en marcha de Casas Niño.

Descarga solicitude
Descargar solicitude: entre para descargar un formulario de solicitude que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de Galicia.
Iniciar presentación electrónica na sede
Iniciar presentación electrónica na sede: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.
Prazo de presentación de solicitudes: 24/05/2016 - 23/06/2016

CT215A Subvencións a festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado.

Descarga solicitude
Descargar solicitude: entre para descargar un formulario de solicitude que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de Galicia.
Iniciar presentación electrónica na sede
Iniciar presentación electrónica na sede: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.
Prazo de presentación de solicitudes: Aberto todo o ano

TU987A Informe previo relativo ao cumprimento dos requisitos mínimos de infraestrutura e servizos para albergues turísticos.

Descarga solicitude
Descargar solicitude: entre para descargar un formulario de solicitude que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de Galicia.
Iniciar presentación electrónica na sede
Iniciar presentación electrónica na sede: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.
Prazo de presentación de solicitudes: Aberto todo o ano

TU987B Inicio de actividade de albergues turísticos ou dos albergues de peregrinos do Camiño de Santiago.

Descarga solicitude
Descargar solicitude: entre para descargar un formulario de solicitude que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de Galicia.
Iniciar presentación electrónica na sede
Iniciar presentación electrónica na sede: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.
Prazo de presentación de solicitudes: Aberto todo o ano

TU987C Modificacións ou reformas substanciais que afectan ás condicións ou requisitos conforme aos cales se outorga a clasificación dos albergues turísticos.

Descarga solicitude
Descargar solicitude: entre para descargar un formulario de solicitude que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de Galicia.
Iniciar presentación electrónica na sede
Iniciar presentación electrónica na sede: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.
   1 2 3 4 5

Se non puido localizar o procedemento do seu interese, insira neste buscador as palabras relacionadas con el ou filtre a busca polos seguintes criterios:

Nota: o texto que se inclúe aquí é para o buscador deste espazo

Ex: "axuda a persoas dependentes"

Buscador avanzado >>

Acceda á carpeta do cidadán para coñecer ...

  • O estado de tramitación dos seus expedientes
  • Os avisos da sede electrónica aos que está subscrito/a
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional